Valgte Embedsmænd

Overmester

Anne-Grethe Jørgensen Beck Steenhof

Undermester

Anita Hvalsøe Bulken

Sekretær

Marianne Rygaard Bodi

Kasserer

Lene Sparvath

Skatmester

Irene Birgitte Christensen

Fungerende eksmester

Jytte Hovgaard Jespersen

Storrepræsentant

Jytte Hovgaard Jespersen

Storrepræsentant

Kirsten Marie Fris