Velkommen til søsterloge nr. 1 Caroline Amalie I.O.O.F.

Oplysning og introduktion...

Søsterloge nr. 1 Caroline Amalie holder møde hver 2. og 4. fredag i måneden. Sædvanligvis en fin optakt til en dejlig week-end.

Logemøderne begynder kl. 19.00 og er opdelt i en officiel del, der foregår i en af de traditionsrige logesale med gradearbejde, officielle meddelelser m.v. og er altid styret af en fast dagsorden, samt den selskabelige del, som foregår i et af Palæets smukke selskabslokalr, hvor vi hygger os med spisning, sang og forskellige kulturelle indslag. Prisen pr. gang afhænger af individuelt forbrug, men ligger å¨ca. 75-100 kr.

Logemøderne slutter altid omkring kl. 22.30.

Ordenens og dermed logens formål er tæt knyttet til Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark, I.O.O.F. og har følgende ordlyd:

"At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin bedste evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse."

Altså meget tydeligt et etisk mål for mennesker, som tror på et højeste væsen. Der kræves dog intet tilhørsforhold til eksisterende religioner eller bevægelser.

Odd Fellow Ordenens virke er opdelt i to: Det indadvendte og det udadvendte arbejde.

Det indadvendte arbejde foregår på logemøderne, som er fulde af traditioner og ceremonier. Dels med såkaldt gradearbejde, et forum for etisk belæring, og dels med foredrag om informative og kulturelle emner, alt sammen for:

  • at belære og belæres af det enkelte menneske
  • at forene livets mange sider til en helhed
  • at være mod andre, som vi ønsker, at andre skal være mod os og vore
  • at hjælpe os selv ved at hjælpe andre.

Det udadvendte arbejde udøves gennem en række fonde med prisuddelinger til humanitære formål.

Påklædningen til logemøderne er obligatorisk kort, sort kjole/nederdel. Ved festlige lejligheder lang, sort kjole/nederdel og hvide handsker. Søstrene bærer altid sorte strømper og sorte sko.

Økonomien i logelivet er baseret på et kontingent på kr. 215,00 pr. måned. Derudover gebyrer på kr. 650,00 i forbindelse med optagelse og kr. 400,00 for tildeling af grader, tre i alt, der dækker Odd Fellow Ordenens valgsprog:

Venskab, Kærlighed, Sandhed  symbolisereet af de tre kædeled.

Efter opnåelsen af de tre grader kan logesøstre også deltage i andre ordensaktiviteter styret af Den Uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark, I.O.O.F.